Sven Volkmer

11 Apr 2024
Mason Capital L.P. and Mason Management LLC v. Republic of Korea, Case No. 2018-55
13 Jun 2024
Consolidated Water Coöperatief, U.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB/22/6
4 Jun 2024
Consolidated Water Coöperatief, U.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB/22/6
10 Oct 2018
Schindler Holding AG v. Republic of Korea, PCA Case No. 2019-44
Notice of Arbitration
5 Mar 2019
Schindler Holding AG v. Republic of Korea, PCA Case No. 2019-44
Terms of Appointment
2 Jan 2020
Schindler Holding AG v. Republic of Korea, PCA Case No. 2019-44
Procedural Order No. 1
7 Jan 2022
Schindler Holding AG v. Republic of Korea, PCA Case No. 2019-44
Procedural Order No. 2
18 Jul 2023
Schindler Holding AG v. Republic of Korea, PCA Case No. 2019-44
Interim Award on Costs