Mr. Franz Sedelmayer v. The Russian Federation, Decision of Oberlandesgericht Köln

29 Nov 2010
Mr. Franz Sedelmayer v. The Russian Federation, SCC
Decision of Oberlandesgericht Köln (11 U 132/2010)