Mr. Franz Sedelmayer v. The Russian Federation, Decision of Landgericht Köln

10 Dec 2010
Mr. Franz Sedelmayer v. The Russian Federation, SCC
Decision of Landgericht Köln (18 O 228/2010)